• Stołówka

   • Obiady

   • Od poniedziałku 07 września 2020 r. stołówka szkolna wznawia działanie.

     

    Wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto szkoły:

     

    62 8085 0005 0007 2980 2000 0080

     

    W tytule należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc, którego dotyczy wpłata.

     

    Wpłaty za obiady należy dokonywać do 15 każdego miesiąca.

     

    Opłata za obiady wrześniu 2020:

    63 zł uczniowie klas I-III

    72 zł uczniowie klas IV-VIII

     

    Odliczenie za obiady przysługuje w przypadku nieobecności trwającej nieprzerwanie przez przynajmniej 3 dni. Fakt nieobecności dziecka należy zgłosić telefonicznie pod numer 85 7162795 do godziny 9:00 .

     

    Tylko zgłoszona nieobecność będzie podstawą do odliczenia i zmniejszenia opłaty.

     

    Wartość kwoty do zapłaty z odliczeniem przygotowuje intendentka.

     

    Rodzice proszeni są o niezaokrąglanie kwoty do liczb całkowitych.

     

    Uczniowie klas I-III spożywają obiady po wniesieniu opłaty za dany miesiąc.

     

    Uczniom klas IV-VIII obiady są wydawane na podstawie karteczek otrzymanych po wniesieniu opłaty za dany miesiąc i zgłoszeniu się po ich odbiór do sekretariatu.

     

    Dziecko/uczeń idąc na obiad ma obowiązek posiadać przy sobie karteczkę na dany dzień.  Tylko na tej podstawie uczeń otrzyma porcję obiadową.

     

    Cena obiadu dla uczniów wynosi:

    - klasy I-III  -  3,50 zł

    - klasy IV-VIII -   4,00 zł

     

    Uwaga!!!

    Rodzice uczniów, którzy korzystali z obiadów w ubiegłym roku szkolnym, proszeni są o telefoniczne uzgodnienie opłaty za wrzesień w celu zweryfikowania ewentualnej nadpłaty z miesiąca marca.