• Stołówka

     • UWAGA!

     • Wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto szkoły:

       62 8085 0005 0007 2980 2000 0080

      po wcześniejszym uzgodnieniu odliczeń w sekretariacie.

      Wpłat proszę dokonywać do dnia 10. każdego miesiąca.

      Brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkować będzie zawieszeniem wydawania obiadów do momentu uregulowania płatności.

     • Opłaty za obiady w styczniu 2023

     • Opłata za obiady w styczniu 2023 wynosi:

      • klasy I - VIII - 65 zł (pomniejszono o dzień 20 XII 2022r.)

      Po uregulowaniu wpłat uczniowie klas IV - VIII  proszeni są o  zgłaszanie  się po kartki na obiady.

     • Opłaty za obiady w grudniu 2022

     • Opłata za obiady w grudniu 2022 wynosi:

      • klasy I - VIII - 80 zł

      Po uregulowaniu wpłat uczniowie klas IV - VIII  proszeni są o  zgłaszanie  się po kartki na obiady.

     • Opłaty za obiady w listopadzie 2022

     • Opłata za obiady w listopadzie 2022 wynosi:

      • klasy I - VIII - 100 zł

      Po uregulowaniu wpłat uczniowie klas IV - VIII  proszeni są o  zgłaszanie  się po kartki na obiady.

     • Opłaty za obiady w październiku 2022

     • Opłata za obiady w październiku 2022 wynosi:

      • klasy I - VIII - 95 zł

      Po uregulowaniu wpłat uczniowie klas IV - VIII  proszeni są o  zgłaszanie  się po kartki na obiady.

     • Opłaty za obiady we wrześniu 2022

     • Opłata za obiady ww wrześniu 2022 wynosi:

      • klasy I - VIII - 75 zł

      Po uregulowaniu wpłat uczniowie klas IV - VIII  proszeni są o  zgłaszanie  się po kartki na obiady.

     • Opłaty za obiady w czerwcu 2022

     • Opłata za obiady w maju 2022 wynosi:

      • klasy I - VIII - 75 zł
      • nauczyciele - 105 zł

      Po uregulowaniu wpłat uczniowie klas IV - VIII  proszeni są o  zgłaszanie  się po kartki na obiad.

     • Opłaty za obiady w maju 2022

     • Opłata za obiady w maju 2022 wynosi:

      • klasy I - VIII - 85 zł

      Po uregulowaniu wpłat uczniowie klas IV - VIII  proszeni są o  zgłaszanie  się po kartki na obiad.

       

     • Opłaty za obiady w kwietniu 2022

     • Opłata za obiady w kwietniu 2022 wynosi:

      • klasy I - VIII - 85 zł

      Po uregulowaniu wpłat uczniowie klas IV - VIII  proszeni są o  zgłaszanie  się po kartki na obiad.

       

     • Opłaty za obiady w marcu 2022

     • Opłata za obiady w marcu 2022 wynosi:

      • 80 zł - kl. I-III
      • 80 zł - kl. IV-VIII
     • Opłaty za obiady w lutym 2022

     • Opłata za obiady w lutym 2022 wynosi:

      • 56,00 zł - kl. I-III
      • 64,00 zł - kl. IV
      • 24,00 zł - kl. V-VIII
     • Opłaty za obiady w styczniu 2022

     • Opłata za obiady w styczniu 2022 wynosi:

      • 35,00 zł - kl. I-III
      • 40,00 zł - kl. IV-VIII
     • Opłaty za obiady w październiku 2021

     • Opłata za obiady w październiku 2021 wynosi:

      • 66,50 zł - kl. I-III
      • 76 zł - kl. IV-VIII
     • Opłaty za obiady w listopadzie 2021

     • Opłata za obiady w listopadzie 2021 wynosi:

      • 52,50 zł - kl. I-III
      • 60 zł - kl. IV-VIII
     • Opłaty za obiady w grudniu 2021

     • Opłata za obiady w grudniu 2021 wynosi:

      • 45,50 zł - kl. I-III
      • 52 zł - kl. IV-VIII